Retur & reklamation

Om du vill returnera en vara som du handlat i vår webbshop, ta kontakt med oss på webshop@matt-tema.se eller telefon 08- 598 850 20.  Ange vilken vara du vill returnera och varför. Du kommer få en fraktsedel på mail för din retur och instruktion om hur du går tillväga för att returnera din vara. 


Retur i butik

Om du har handlat din vara eller hämtat ut varan i butik, ta kontakt med butiken för retur av varan. Butiken återbetalar beloppet för varan. 

 

Ångerrätt

Du har rätt att göra en retur utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportbolaget DHL, tar varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du meddela oss via mail eller brev om att du önskar returnera varan/varorna. 

Mail: webshop@matt-tema.se
Brev: Matt-Tema Sverige AB, Heimdallgatan 48, 262 71 Ängelholm
Telefon: 08-598 850 20

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 

Vill du meddela oss på annat sätt, finns det ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) som du kan använda dig av, eller ladda ner här. Det är dock inget krav att du använder formuläret för att kontakta oss, och du behöver inte heller ange orsak till att du önskar utnyttja ångerrätten.


Återbetalning

Vid en retur kommer vi att återbetala hela beloppet. Om du har valt att betala med Klarna  kommer återbetalning att ske från Klarna, läs mer här hos Klarna >
Har du valt Klarna faktura som betalningsmetod och fakturan är obetald kommer fakturan att makuleras hos Klarna.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet eller om varan reklameras. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan beroende på vilket som inträffar först. Vid reklamation av en vara kommer vi att återbetala eventuella fraktkostnader inom 14 dagar från den dag vi mottar den reklamerade varan. Återbetalning samt retur av varan efter avhjälpande av fel kommer att ske utan onödigt dröjsmål. 
 

Om du har valt att hämta ut och betala varan i butik vänder du dig till samma butik för retur av varan och återbetalning.


Reklamation

Matt-Tema tillämpar reklamationsrätten enligt konsumentköplagen där konsumenten har 3 års reklamationsrätt. Om du upptäcker ett fel på din vara kontakta alltid Matt-Tema direkt via e-post webshop@matt-tema.se eller telefon 08- 598 850 20. Matt-Tema byter alltid ut din vara vid produktions- eller tillverkningsfel.

Vid eventuell tvist kommer Matt-Tema att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr