Villkor Instagram #YesMattTema

#YESMATTTEMA


Vi tycker det är väldigt roligt när vi ser Matt-Temas produkter i verkliga miljöer och ibland ber vi om lov att dela några av dessa bilder. Bilderna kan visas på vår hemsida, i våra sociala medier och i nyhetsbrev. Självklart alltid med hänvisning till upphovspersonens Instagramkonto. Bilderna publiceras för att ge varje produkt en känsla av hur de kan se ut hemma hos någon eller i annan miljö.

Genom att du svarar på vår förfrågan med hashtagen #YesMattTema godkänner du följande: 

Du ger Matt-Tema (org.nr. 556039-3836) en icke-exklusiv, royaltyfri, tillåtelse att använda alla bilder som du publicerar med hashtaggen #matttema eller @matt_tema och för vilka du svarat #YesMattTema (nedan kallade "bilder") i olika flöden på Matt-tema.se, i sociala medier och i nyhetsbrev. Matt-Tema kan dock aldrig kräva ägandeskap för dina bilder utan har endast rätten att använda dem i marknadsföring på Matt-tema.se, på våra sociala medier och i våra nyhetsbrev.

Härmed intygar och försäkrar du att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder, eller har rätt att ladda upp bilderna enligt ovan (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns och kan identifieras i dina bilder, eller såda personers vårdnadshavare, till medverkan i reklamsammanhang för Matt-Tema (iii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns och kan identifieras i dina bilder, eller sådana personers vårdnadshavare, till överföring av personuppgift enligt GDPR (iv) Matt-Temas användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, anseende eller i övrigt strida mot någon lag.